O nama   Kontakt


„VRBANJA ŠUME"D.O.O.
sa sjedištem u Obodniku opština Kotor Varoš R.S. BiH prva članica je grupacije FAGUS , a nastaje nakon donošenja odluke o osnivanju 30.10.2003. godine te upisa u sudski registarbr. 1-14744 registracionog suda BanjaLuka 07. 12. 2004. godine.
Raznovrsne djelatnosti u kompaniji FAGUS, razvojem kompanije tražile su vremenom izdiferenciranost, samostalnost u radu, prepoznatljivost za tržište, vrijeme i prostor.
Sva ta očekivanja postavljena menamentu su ispunjena i
kompanija FAGUS sa ponosom može reći da društvo
„VRBANJA ŠUME" D.O.O. je lider u bližem i širem okruženju kada je u pitanju prostor BiH.

Djelatnosti društva su:

  • Uzgoj i zaštita šuma
  • Iskorišćavanje šuma
  • Proizvodnja ostalih proizvoda od drveta
  • Rušenje i razbijanje objekata, zemljani radovi
  • Održavanje i popravak motornih vozila
  • Prevoz robe u drumskom saobraćaju
  • Vađenje ukrasnog kamena i kamena za građevinarstvo
  • Vađenje šljunka i pijeska

     

 


 
 
Copyright©Vrbanja Šume