Eksploatacija šuma

U okviru eksploatacije šuma izvodimo radove na sječi, izvozu i iznosu šumskih drvnih sortimenata, gradnju šumskih traktorskih vlaka i izgradnju i održavanje šumskih kamionskih puteva, uzgoj i zaštitu šuma.

Transport

U okviru eksploatacije šuma izvodimo radove na sječi, izvozu i iznosu šumskih drvnih sortimenata, gradnju šumskih traktorskih vlaka i izgradnju i održavanje šumskih kamionskih puteva, uzgoj i zaštitu šuma.

Ogrevno drvo i potpala

U ponudi imamo suvo i sirovo ogrevno drvo od tvrdih lišćara bukve, hrasta i graba. Naš proizvodni program obuhvata ogrevno drvo u dugom oblom, ogrevno drvo metrica, paletirano ogrevno drvo, ogrevno drvo u vrećama i potpalu.

Cjenovnik

Na ovom mjestu možete preuzeti cjenovnik proizvoda i usluga Vrbanja šuma. Upoznajte se detaljnije sa našom ponudom i uvjerićete se u optimalan odnos cijena i kvaliteta naših proizvoda i usluga.

Kontakt