Usluge

Home > Eksploatacija šuma

Kontakt

  • Vrbanja šume d.o.o.

Obodnik bb
78223 Maslovare
Republika Srpska
Bosna i Hercegovina
Tel: +387 51 763 006
Email: info@vrbanjasume.biz

Eksploatacija šuma i gradnja šumskih puteva

Šume su neiscrpan i obnovljiv rezervoar ali pod uslovom da se njima racionalno gazduje, što je moguće primjenom nauke i tehnike. Naše aktivnosti su pretežno na području opštine Kotor Varoš.

Šumom gazdujemo strogim ekološkim, socijalnim i ekonomskim standardima što se potvrđuje različitim certifikatima u kojima je sadržan višegodišnji rad i znanje naših ljudi koji su dio sistema različitih standarda.

Pratimo sva moderna i naučno prihvatljiva stajališta u korištenju šumskih resursa koji traže efikasno korištenje šumskog fonda, a ujedno i očuvanje prirode.

U okviru eksploatacije šuma izvodimo:

Radove na sječi, izvozu i iznosu šumskih drvnih sortimenata

Na godišnjem nivou obavimo između 35.000 i 40.000 m3 sječe i izvoza. Izvoz vršimo pretežno mehanizovano šumskim zglobnim traktorima TIMBERJACK (360, 240C, 225D), a primicanje i iznos animalno. Sječu izvodimo tokom cijele godine, osim u slučaju velikih vremenskih nepogoda (ekstremnih vremenskih uslova) kada pravimo prekid.

Naši dobro opremljeni, obučeni i iskusni profesionalni sjekači već godinama prave odlične rezultate, u svim tipovima šuma bez obzira o kojoj vrsti sječe, terenu ili vremenskim prilikama se radilo. Na terenima koji su jako strmi, sa dubokim zemljištima ispresjecanim potocima primicanje i privlačenje kao i izvoz i iznos drvnih sortimenata radimo šumskim zglobnim traktorima i konjima.

Gradnju šumskih traktorskih vlaka i izgradnju i održavanje šumskih kamionskih puteva

Uspješna i intenzivna sječa i izvoz drvnih sortimenata je nemoguća bez dobro projektovanih i izgrađenih mreža šumskih traktorskih i kamionskih puteva. Gradnju puteva vršimo profesionalno koristeći mašine i opremu novijih generacija. Za gradnju traktorskih vlaka na raspolaganju imamo četiri dozera i dvije minerske ekipe mobilne i spremne da terenskim vozilima LAND ROVER DEFENDER u bilo koje vrijeme i na bilo koje mjesto dođe i izvrši projektni zadatak.

Izgradnju traktorskih i kamionskih puteva izvodimo kvalitetno u predviđenim rokovima po građevinskim normama i standardima. U tom pogledu naša mehanizacija je moderna i komletna za gradnju 15-20 km tvrdih šumskih kamionskih puteva na godišnjem nivou.

Uzgoj i zaštitu šuma

Šume su obnovljiv resurs sa kojim se mora pažljivo i racionalno upravljati. U skladu sa tim profesionalno vršimo uzgoj i zaštitu naših šuma. Radove na pošumljavanju izvodimo koristeći sve vrste sadnog materijala, sve vrste sadnje, ručno i mašinski. Pored izbora kvalitetnog sadnog materijala uspjeh sadnje potvrđujemo na terenu pošumljenim zelenim površinama kultura smrče, bijelog i crnog bora, jasena javora i drugih lišćara. Intezivno gazdovanje šumom podrazumjeva i adekvatan angažman i stalan kontinuitet radova na njezi prirodnog mladika i guštika, te čišćenje od nepoželjnih vrsta vještačkih zasada. Rijetke su godine da šumu ne zadesi požar koji zahtijeva angažman profesionalaca. Kako smo profesionalno vezani za šumu u okviru naših stručnih, ljudskih i materijalnih resursa uvijek smo spremni za angažman na gašenju šumskih požara.