O nama

Home > O nama

Kontakt

  • Vrbanja šume d.o.o.

Obodnik bb
78223 Maslovare
Republika Srpska
Bosna i Hercegovina
Tel: +387 51 763 006
Email: info@vrbanjasume.biz

O nama

Vrbanja šume

Vrbanja šume je prvi profitni centar, koji je 2003. godine postao prva članica Fagus grupe. Primarne djelatnosti kojima se bavimo su:

  • Uzgoj i zaštita šuma
  • Eksploatacija šuma i izgradnja šumske komunikacije
  • Proizvodnja ogrevnog drveta i ostalih proizvoda od drveta
  • Transport ogrevnog drveta

Takođe u mogućnosti smo raditi (sekundarne djelatnosti):

  • Rušenje i razbijanje objekata, zemljani radovi
  • Održavanje i popravak motornih vozila
  • Prevoz robe u drumskom saobraćaju
  • Vađenje ukrasnog kamena i kamena za građevinarstvo
  • Vađenje šljunka i pijeska

Naše osnovne vrijednosti su profesionalni i stručni ljudski resursi, visok kvalitet u izvođenju eksploatacije šume, kvalitetna prerada ogrevnog drveta i jasna vizija budućnosti. Svojim proizvodima zadovoljavamo potrebe kupaca na domaćem i inostranom tržištu.

Svjesni da se samo dobrim kvalitetom postiže dobar rezultat, postepeno radimo na dobroj organizaciji, kvalitetnom izboru i radu sa ljudskim potencijalom, velikim iskustvom i tradicijom u poslu uvodimo nove tehnologije koristeći naučna dostignuća, čvrsto vjerujemo u siguran poslovni uspjeh.

MISIJA

Naša misija je profesionalno, visoko kvalitetno i stručno izvesti sve radove u eksploataciji šuma. Preradu drveta držati za zadovoljenje potreba domaćeg i ino tržišta sa mogućim sirovinskim potencijalom.

VIZIJA

Biti najbolji u okruženju u realizaciji zadataka sa našim partnerima, prije svega držati povjerenje i rejting u šumskim gazdinstvima i JPŠ “ŠUME RS”, biti prvi našim kupcima ogrevnog drveta ino i domaćim tako i dobavljačima jednim poslovnim korektnim odnosom držati visoku poziciju.

Vrbanja šume je dio Fagus grupe

Kompanija je osnovana odlukom braće Malijević u julu 1991. godine u Kotor Varošu, sa željom da se nastavi tradicija obrade drveta koju su započeli otac i djed dvadesetih godina dvadesetog vijeka. Od male pilane sa nekoliko zaposlenih, Fagus je tokom 25 godina postojanja osnovao 8 firmi članica Fagus grupe sa preko 400 zaposlenih.

Fagus grupa je danas privredni gigant, nosilac razvoja regije i jedan od najvećih proizvođača u drvoprerađivačkom sektoru u Bosni i Hercegovini. Tokom godina rasta i razvoja naša velika podrška i pokretačka snaga bili su upravo naši kupci, potrošači i poslovni partneri, čije povjerenje pravdamo visokim kvalitetom i pristupačnim cijenama.